Om klinikken

Læge Lisbeth Falkenberg har adresse : Kompagnigade 3,1 7800 Skive.
Der forefindes elevator og generelt handicapvenlige forhold

Klinikken er en solopraksis ejet af Læge Lisbeth Falkenberg.

KONSULTATIONER:
Klinikken er åben for telefonhenvendelse på tlfnr 97522011 hver dag fra kl 8 til 13 (fredag til 10.45). Fra kl 13 (fredag 10.45) til 16 henvises til mobilnummer 40362011 ved akut behov for lægehjælp.

Alle telefonhenvendelser visiteres først af sygeplejersken og der vil herefter blive tilbageringning til patienten fra Lisbeth Falkenberg, Louise eller  Mette afhængig af henvendelsens karakter. Tilbageringning fra Lisbeth, Louise og Mette vil typisk ligge mellem kl 11.30 og 12 eller ml kl 15 og 16.
Der er alm. læge- og sygeplejerske konsultationer ml. kl. 8 og kl. 15. Onsdag mulighed for læge-konsultation indtil kl. 16.45. Fredag er der mulighed for sygeplejerske-konsultation  fra 12-13.30.
E-mail konsultation besvares indenfor 2 arbejdsdage (medmindre Lisbeth har ferie, er på kursus el. lignende).
Sygebesøg køres efter aftale.

PERSONALE:
Der er ansat 2 sygeplejerske2 Louise Forsberg og Mette Bjørn-Strunge

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer, hvor hun varetager : kontrol af sukkersygepatienter, astma- og KOL-patienter, blodtrykskontrol, sårbehandling, vaccinationer, øreskylning, vortebehandling, vægtkontrol, håndterer urinprøver, laver lungefunktionsundersøgelser, hjertekardiogram, blodprøvetagning, INR, m.m.

Derudover vil der indimellem være uddannelseslæger i klinikken på kortere eller længere ophold.